Polietylen PE

NAZWA : PE Polietylen

INNE NAZWY : Tecafine, Boralen,

Polietylen –  jest tworzywem o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych oraz mechanicznych, wykazuje także bardzo dobrą odporność na działanie czynników chemicznych i niskich temperatur. Polietylen występuje w kilku odmianach w zależności od masy cząsteczkowej oraz gęstości można wyróżnić następujące typy polietylenu:

PE-300 ( PE-HD ) – jest to częściowo krystalicznym termoplastycznym tworzywem o bardzo wysokiej odporności chemicznej oraz wysokiej odpornści na obciążenia dynamiczne. PE-300  bardzo dobrze wiąże się w procesie spawania. Masa molowa : ok. 250.000 g/mol. Dostępny w kolorach : biały lub czarny.

 PE-500 ( PE-HMW ) – jest to tworzywo charakteryzujące się wysoką odpornością chemiczną oraz wysoką odpornością na obciążenia dynamiczne. PE-500 jest materiałem stosowanym głównie w przemyśle spożywczym ponieważ posiada dopuszczenie do bezpośredniego kontaktu z żywnością.Pe-500 posiada bardzo dobre właściwości ślizgowe. Masa molowa : ok. 500.000 g/mol. Dostępny w kolorach : biały, czarny oraz zielony.

PE-1000 ( PE-UHMW ) – jest to tworzywo charakteryzujące się bardzo wysoką odpornością na ścieranie, dobrym tłumieniem drgań oraz odpornością chemiczną. PE-1000 posiada dopuszczenia do bezpośredniego kontaktu z żywnością. PE-1000 stosowany jest w przemyśle spożywczym, papierniczym, maszynowym. PE-1000 posiada bardzo dobre właściwości ślizgowe. Masa molowa : od 4.400.000 do 9.200.000 g/mol. Dostępny w kolorach : zielony, czarny.

PE-1000 Regenerat  – jest to tworzywo o zbliżonych właściwościach do PE-1000 produkowane z dodatkiem regeneratu. Dostępny w kolorach : czarny oraz zielony

Właściwości :

– bardzo niska chłonność wody
– dobra odporność na ścieranie
– doskonała odporność chemiczna
– niski współczynnik tarcia
– doskonała obrabialność
– dobre właściwości elektroizolacyjne i dielektryczne
– niska gęstość w porównaniu z innymi tworzywami

Zastosowanie :

– kloce, stoły rozbiorowe
– zbiorniki
– listwy prowadzące
– wykładziny odporne na uderzenia

Możliwość dowozu na terenie całego kraju

W naszej ofercie znajdą państwo :

– płyty
– pręty
– detale

Zadzwoń i sprawdź nasze ceny