Teflon PTFE

NAZWA : TEFLON

INNE NAZWY : Tarflen, PTFE, Tecaflon, Reproflon, Boraflon

Teflon ( PTFE ) – jest jednym z najbardziej stabilnych termicznie tworzyw sztucznych (temperaturowy zakres pracy: od -200 do +260°C). TEFLON PTFE charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną, niskim współczynnikiem tarcia oraz obojętnością fizjologiczną.

Właściwości :
-wysoka odporność cieplna – tworzywo może pracować w temperaturze od
-200°C do +260°C
-obojętność fizjologiczna
-odporność na starzenie środowiskowe
-brak chłonności wody
-niski współczynnik tarcia
-wysoka odporność chemiczna
-doskonałe własności dielektryczne i antyadhezyjne
-dobre własności samosmarujące

ZASTOSOWANIE:

-części maszyn
-w produkcji pomp i armatury
-elementy uszczelniające
-w elektrotechnice
-elementy urządzeń medycznyc